Är idrotten i Sverige för alla? De svenska idrottsföreningarna har visserligen fortfarande många medlemmar, men vissa grupper är svårare att nå. Det gäller bl.a. unga kvinnor. Det pågår dock flera projekt för att få in de underrepresenterade grupperna i föreningarna.

Svensk idrott är till stor del en manlig historia, men det pågår ett aktivt arbeta för att förändra detta. Arbetet pågår i hela landet, både i storstäder som i Malmö som i mindre orter som Tidaholm.

Tjejer och unga kvinnorFlicklag i fotboll

När siffrorna för ungdomsbarometern nyligen presenterades var det stor skillnad mellan de båda könen. Bland de tillfrågade killarna, som var i åldern 15-24 år, kom ”sportfantast” på andra plats bland identiteterna, och ”träningsfreak” på femte plats. Så såg det inte ut bland de tillfrågade tjejerna i samma ålder. Man skulle kunna tolka detta som att idrottsföreningarna har ett stort arbete framför sig för att locka fler tjejer och unga kvinnor.

I Malmö har man vidtagit åtgärder för att göra idrotts- och föreningslivet mer jämställt. I en debattartikel från september 2016 tillkännager kommunalrådet Frida Trollmyr, forskaren Susanna Hedenborg och Tommy Theorin, ordförande för samorganisationen för idrottsföreningar i kommunen, att de har som målsättning att antalet tjejer i högstadieåldern som är medlemmar i en idrottsförening ska fördubblas till år 2020.

Nyanlända

Många nyanlända har ett intresse av att idrotta, och i flera kommuner pågår projekt för att introducera dem i föreningslivet, och integrera dem i det svenska samhället, via idrotten. I Tidaholm pågår projektet Sports for you, som syftar till just detta. Kommunen har en projektanställd som har till uppgift att stötta de föreningar som vill delta, men som behöver resurser i form av extra pengar, utbildning av ledare eller annat. Man hoppas också att fler som redan bor i kommunen ska engagera sig i föreningslivet på något sätt. Det behöver inte handla om att bli en aktiv idrottare, det kan lika gärna handla om att vara domare eller stå i kiosken, säger den ansvarige till Västgötabladet.