Tjäna pengar till föreningen

Idrottsföreningar behöver pengar för att kunna hålla verksamheten igång. Det finns många sätt att få inkomster till en förening, bl.a. genom försäljning av olika slag.

Möjligheten att utöva idrott ska inte vara en klassfråga, varken för barn och unga eller för vuxna. Därför är det viktigt att medlemsavgiften i en idrottsförening inte är för hög. Men att hålla en förening igång kostar pengar, och hur ska man få in dem om inte via medlemsavgiften?

Faktum är att det finns många sätt på vilka en idrottsförening kan få in pengar till verksamheten. Alla bygger dock på att föreningens medlemmar gör en insats, t.ex. genom att sälja en produkt. Mest känt är troligen Bingolotto. En del av intäkterna från spelet går direkt till den svenska idrottsrörelsen, och många föreningar tjänar också pengar på att sälja lotterna. Nackdelen är att det endast går att sälja lotter till de som deltar i spelet, och tittar på programmet.

Det finns dock många andra typer av produkter, som kan användas i vardagen av de allra flesta, och som idrottsföreningar säljer. Googlar man hittar man allt från hushållspapper och tandborstar till grillkol och kakor. Vill man vara säker på en lyckad försäljning bör man ta reda på vad andra föreningar på orten eller i regionen säljer, så att man inte konkurrerar med dem genom att sälja samma saker. Kan man istället komplettera varandra är det naturligtvis bättre. Om fotbollsklubben säljer hushållspapper kan hockeyklubben sälja hygienprodukter som tvål och tvättmedel, för att ta ett enkelt exempel.

Vissa företag har specialiserat sig på försäljning via idrottsföreningar, och deras produkter går inte att köpa på något annat sätt.  Där hittar man bl.a. Ullmax, som säljer tränings- och friluftskläder i moderna funktionsmaterial.

Stipendier

Ett annat sätt att få in pengar till en förening är att söka ett stipendium. Detta kan man sällan göra för att få in pengar till den löpande verksamheten. Däremot kan man ansöka om pengar om man vill genomföra ett specifikt projekt, t.ex. för att locka fler flickor till klubben, eller erbjuda nyanlända en möjlighet att idrotta gratis.

Den statliga Arvsfonden, som förvaltar pengar från avlidna som inte har några arvingar, delar ut pengar till många typer av projekt. Fonden har tolv prioriterade områden, varav flera kan vara intressanta för en idrottsförening. Bland dessa punkter finns:

  • Att stärka barns rättigheter.
  • Att främja fysisk hälsa.
  • Att stärka rättigheter för personer med funktionsvariationer.
  • Att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering.

Har man inom föreningen en idé om ett projekt inom något av dessa områden, eller något annat av fondens prioriterade områden, kan man skicka en projektbeskrivning och en ansökan till Arvsfonden.

Det går också att söka pengar från andra fonder. Försäkringsbolaget Skandia har en stiftelse, Idéer för livet, som delar ut pengar till ett stort antal projekt. Ett exempel är en fotbollsturnering i Malmö, som pågår under hela våren och som vänder sig till ungdomar som vill spela organiserad fotboll, men som inte har möjlighet att vara med i en klubb. Skulle något liknande kunna arrangeras där din förening har verksamhet.